Falugondnok: Farkas Péter Telefonszám:

A falugondnoki szolgáltatás célja:

– a kistelepülési önkormányzat társadalmi hanyatlásának megállítása, e folyamat   visszafordítása

– az önkormányzat települési hátrányainak csökkentése

– a településen élők számára az életfeltételek javítása

– a településen élők számára a közszolgálatokhoz való hozzájutás elősegítése

– az önkormányzat által nyújtandó szociális alapellátások kiépítésének és működtetésének elősegítése

– a településre nézve kedvező gazdasági folyamatok elindítása

– a települési funkciók bővítése

– a közösségfejlesztés, a helyi társadalom és civilszféra erősítése, a településen a jobb életminőség elérése.

A falugondnoki szolgálat e célok megvalósítása érdekében az alábbi feladatokat látja el:

A.)  különféle, a szociális alapellátás körébe tartozó feladatok (térítésmentesen vehető igénybe)

B.)  egyéb -szolgáltatás jellegű – feladatok (térítés ellenében vehető igénybe) 

A falugondnoki szolgálat szociális alapellátás körébe tartozó feladatai különösen:

– étkeztetés

– házi segítségnyújtás (bevásárlás, gyógyszer beszerzése önmaguk ellátására saját erőből nem képes személyek esetén)

– az óvodások és általános iskolások szállítása tanórán kívüli foglalkozásokra

– járóképtelen betegek és idősek szállítása háziorvosi rendelőbe, illetve más egészségügyi intézménybe, valamint istentiszteletekre

– munkanélküliek munkaügyi központba történő szállítása

– önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások

– kapcsolattartás az önkormányzatok és intézményeik, valamint a lakosság között

A falugondnoki szolgálat egyéb – szolgáltatás jellegű – feladatai:

– rokonok, hozzátartozók látogatásra szállítása kórházhoz, szociális otthonhoz

– családi eseményekre történő szállítás

– lakossági igények kielégítése különböző mezőgazdasági termékek beszerzése tekintetében

Follow by Email
Megszakítás